parentiu

parentesc o parentat
consanguinitat o cognació
agnació (en línia exclusivament masculina)
afinitat (per matrimoni)
aliança, íd.
propinqüitat
paternitat
maternitat
filiació
germanor o germania
cosinatge
fillolatge (entre el fillol i el padrí)
comparatge o compaternitat, parentiu espiritual entre els padrins o entre els padrins i els pares.


© Manuel Franquesa