parer

  1. opinió.
  2. A parer de: A opinió de. A coneguda de. Als ulls de. Segons apreciació de.© Manuel Franquesa