part2

 1. f.
  porció
  partícula (→), part petita.
  porciúncula, porció molt petita.
  escrúpol o escrupoló, part molt petita d'una cosa.
  fracció
  fragment
  tros (→)
  peça, part d'una màquina, d'un rellotge, d'una casa, d'un terreny, etc. Una peça de bosc.
  lot, cadascuna de les parts en què es divideix un tot que s'ha de distribuir.
  contingent, part que cadascú ha de fornir.
  constituent o element
  component. Els components d'una bateria de cotxe.
  ingredient, part d'una mescla.
  divisió. Un calaix amb quatre divisions.
  branca. Les branques d'una ciència, d'un art.
  sector. Un sector del públic.
  secció. La secció de fets diversos d'un diari.
  segment (→), cada una de les parts separades per un solc profund.
  detall, part petita o subordinada d'una cosa.
  costat. Els dos costats del cos, d'una nau, etc.
  sobre, la part superior d'una cosa. Els costats són negres i el sobre blanc.
  membre. Els membres d'una proposició, d'un sil·logisme.
  gros, la part més nombrosa d'un tot. El gros de l'exèrcit. El gros de la gent.
  carcassa, part interna d'un objecte, que aguanta les altres parts. La carcassa d'un edifici de ciment armat.
  ànima, íd.
  article, cadascuna de les parts d'un reglament, d'un tractat, d'un diccionari, etc.
  particel·la, part d'una partitura.
  clap, part d'una cosa que es distingeix per algun motiu d'allò que l'envolta. Un clap de bosc.
  prorrata, la part que toca a cadascun.
  quota, part de pagament que toca a cada u.
  quadrant, la quarta part d'una herència.
  lòbul, part sortint de forma arrodonida.
  Compareu: escot, percentatge
 2. indret, direcció.
 3. Formar part: Figurar. Pertànyer.
  Prendre part: → intervenir, participar. 4. Vegeu també:
  part1© Manuel Franquesa