partícula

 1. part.
  porciúncula, porció molt petita.
  molècula
  àtom (fig.)
  corpuscle
  borrall
  bri, cos molt petit en forma de fil.
  espurna (fig.)
  esquitx
  engruna
  detritus, cadascuna de les partícules separades, producte d'una desintegració. Detritus al·luvials.
  gra (de sorra, sucre, etc.)
  grànul (tèc.). Un grànul de protoplasma.
  glòbul (de la sang, la llet, etc.)
  brossa o palleta, partícula molt petita.
  palleta, trosset d'or que es troba a la sorra d'alguns rius.
  volva. Tenia una volva a l'ull.
  busca
  miasma, partícules infeccioses que hom pensava que flotaven en l'aire.
  Compareu: allisadures, serradures, llimadures
 2. En gram.: Compareu: afix, prefix, infix, sufix
  mot.© Manuel Franquesa