passat2

m. El temps passat. Antònims: Futur.


Vegeu també:
passat1


© Manuel Franquesa