pena

 1. Sofriment que hom fa patir per un delicte o falta.
  punició o puniment
  càstig (→)
  condemna
  penitència (en la confessió sacramental)
  sanció, pena establerta per la llei.
  multa, pena pecuniària.
  censura, pena disciplinària dels eclesiàstics.
  galeres, pena dels qui eren condemnats a remar a les galeres.
  turment
  pena capital, pena de mort.
 2. Dolor o angoixa morals.
  compassió o llàstima. Sentir compassió pels desgraciats.
  sentiment
  recança
  greu, en la frase saber greu.
  punxa (fig.), pena intensa i persistent.
  entrenyor (per un desamor, un desposseïment, una postergació, una absència)
  dolença. Tingué una gran dolença d'aquella desgràcia.
  dol. Els sembrats estaven perduts: feia dol de veure'ls.
  condol, pena pel dolor d'un altre. Accepteu l'expressió del meu condol.
  turment, greu pena moral. Compareu: martiri
  rosec, pena causada per la inquietud, el penediment.
  pesar, pena, esp. d'haver fet una cosa mal feta.
  remordiment, pena causada per la sensació de culpabilitat.
  calvari (fig.), esp. en la frase passar un calvari.
  aflicció, dolor.
 3. Penes de la vida: Misèries. Llàstimes. Llatzèries. Calamitats.
 4. Fer pena: Fer llàstima. Fer compassió. Trencar el cor. Fer plorar (fig.).
  penós.© Manuel Franquesa