penjoll

  1. penjaroll
    caramell, penjoll de glaç.
    carràs o escarràs (d'avellanes, cireres, olives)
    moc. Un moc d'avellaner.
    ramell (de fruits)
  2. barballera o arracada, penjoll que porten certes races de cabres sota el coll.© Manuel Franquesa