perpendicular

Compareu: vertical: perpendicular a la línia de l'horitzó.


© Manuel Franquesa