pescador

pescaire
nansaire, pescador amb nansa.
artaire (amb l'art)
musclaire (de musclos)
palangrer, pescador de palangre.
sardinaler (de sardina)
encenaire, el qui pesca a l'encesa (atraient el peix amb llums).
coraler o coraller, pescador de coral.
remitger, tripulant d'una barca de pesca que va a parts amb el patró.
xerric, noi que va a bord d'una barca de pesca.
gent de mar, els pescadors.


© Manuel Franquesa