pila

 1. pilera
  columna (fig.), sèrie de coses col·locades les unes sobre les altres.
  serrera. Una serrera de sacs.
  rima o rimer. Una rima de rajoles. Un rimer de llibres.
  estiba. Una estiba de caixes.
  rusquer, pila de rusques (pannes de suro).
  garbonera, pila de feixos.
  pilar, pila de pedres que fan de molló.
  cartutx (de monedes)
 2. munt.
 3. pica.© Manuel Franquesa