pit

 1. tòrax
  caixa del pit o simpl. caixa
  cavitat toràcica
  bust, part superior del pit d'una persona.
  davant (m.). Aquella noia té un davant opulent.
  pitrera (→), la part anterior del pit.
  entrepit, la part del mig del pit, situada sobre l'estèrnum.
  escot, part del pit que l'escotat deixa descoberta.
 2. mamella.
 3. pulmó.
 4. Fig. → coratge.© Manuel Franquesa