poble

 1. nació. És totavia entès que sigui català i no d'altra nació (document del segle XIV. Alc.).
  col·lectivitat. Els interessos de la col·lectivitat.
  raça. La raça hebraica.
  Compareu: tribu
 2. Els qui habiten una població.
  habitants
  ciutadans
  veïns
 3. La gent comuna d'una població.
  gent de poc braç
  el comú de la gent o simpl. el comú
  el baix poble
  plebs
  el vulgar
 4. Població petita.
  pobla
  vilatge
  llogarret o llogaret
  llogarró
  aldea (ant.), poblet, esp. de moriscs o de fora de les terres catalanes.
  poblat (→)© Manuel Franquesa