porció

part.
dosi (→)
ració (d'aliments)
presa, porció d'un medicament.
Compareu: plat: la porció de menjar que cap en un plat. Un plat d'enciam., got, etc.


© Manuel Franquesa