porter

ostiari (dels antics romans)
portaler o portalà, el qui té cura del portal d'una ciutat, d'un castell, d'una presó, etc.
conserge, encarregat de les claus, neteja, etc. d'un edifici o establiment.
uixer, porter de palau o de tribunal.
ca Cèrber, es diu d'un porter molt sever.
Compareu: bidell, guarda, vigilant


© Manuel Franquesa