possessió

 1. propietat
  domini
  tinença
  poder
  mans, en l'expressió estar (o posar) en mans d'algú.
 2. La cosa posseïda.
  propietat. Les seves propietats de Cambrils.
  haver (m.)
  hisenda, conjunt de béns i riqueses que hom té.
  patrimoni
  riquesa (→)
 3. finca.
 4. Donar possessió: → apropiar.
  fer (algú) amo d'una cosa
  Prendre possessió: → apropiar -se.
  fer-se amo (d'una cosa)© Manuel Franquesa