precursor

prodròmic. Símptomes prodròmics d'una malaltia.
peoner, el qui va al davant obrint camí.
davanter, que va al davant.
anunciador. Les orenetes, anunciadores de la primavera.
missatger. La coloma, missatgera de pau.
presagiós. Uns núvols presagiosos de tempesta.


© Manuel Franquesa