prendre

 1. agafar (→)
  toldre
  emparar-se de
  arrencar, prendre d'algú una cosa amb violència.
  arrapar, es diu esp. referint-se a la mort, a un estat d'èxtasi.
  llevar. Llevar la vida a algú. Llevar l'honra.
  escamotejar, prendre subtilment una cosa a algú sense que se n'adoni.
  arrabassar, rapir o arpar, prendre amb violència.
  forçar, prendre per força. Forçar un castell. Forçar una dona.
  usurpar, prendre injustament un domini, un ofici, una dignitat, etc.
  fer fonedís, fer desaparèixer.
  manllevar. Un mot manllevat al llatí.
  arrambar amb (una cosa), prendre-la.
  extorquir, prendre a algú una cosa abusant del poder.
  desproveir
  despullar. El van despullar de tots els seus béns.
  desapropiar
  desdonar, prendre allò que hom havia donat.
  deixar (algú) sense camisa o deixar (algú) amb la camisa a l'esquena, prendre-li-ho tot.
  apoderar-se (d'una cosa), prendre-la.
  possessionar-se, íd.
  confiscar
  robar.
 2. agafar.
 3. acceptar.
 4. menjar, beure, introduir.
 5. contreure.
 6. Prendre un camí:
  agafar. Agafeu el camí del mig.
  enfilar
 7. Prendre un pessic d'una cosa:
  pessigar o espessigar
  espipellar
  pellucar o espellucar
  pellicar
  piscar
 8. Prendre una forma:
  revestir. Revestí la forma humana.
  afectar. Les gotes afecten de vegades la forma esfèrica.
 9. Prendre el vol (un ocell):
  alçar (o agafar) el vol
 10. Prendre's malament una cosa:
  malprendre
 11. Prendre's, un líquid:
  coagular-se
  quallar-se© Manuel Franquesa