presa

 1. Acció de prendre una cosa.
  captura (d'una persona, d'una nau)
  apropiació
  predació
  conquesta
  emparament
  embarg o embargament
 2. La cosa presa. → botí.
  conquesta
 3. porció, dosi.
 4. Fer presa (dit dels animals carnissers): Fer carn.
 5. (En un riu)
  resclosa
  assut, resclosa.
  cana, presa feta per pescar en un riu, de canyes o de llistons.
  Compareu: cadiral, cadireta© Manuel Franquesa