present

 1. adj. (Dit d'una persona)
  assistent
  concurrent
  circumstant
  espectador
  Compareu: testimoni
 2. Que existeix en el moment en què som.
  actual
  contemporani
  hodiern o d'avui
  corrent, en expressions com l'any corrent, el mes corrent.
  en curs, íd. L'any en curs.
 3. m. → regal.© Manuel Franquesa