presoner

pres. Compareu: captiu, internat


© Manuel Franquesa