producte

 1. producció. Totes les produccions d'aquest escriptor pateixen del mateix mal.
  obra
  fruit. El fruit del seu treball.
  treball, el producte del treball. Els treballs dels alumnes, enguany, són molt febles.
 2. rendiment
  rèdit. El rèdit d'una casa.
  import. L'import de la venda de la casa.
 3. En aritmètica: Resultat.© Manuel Franquesa