promotor

 1. promovedor
  iniciador
  organitzador
  fundador
  autor (→)
  pare (fig.)
  cappare, promotor d'un bàndol, d'un partit, etc.
  inspirador
  Compareu: peoner
 2. advocat del diable, promotor de la fe, càrrec de la cúria vaticana en els processos de canonització.© Manuel Franquesa