pronunciació

Acció de pronunciar.
pronúncia, manera de pronunciar. És, doncs, fonamentalment divers de pronunciació. Vós teniu una pronúncia molt bona. Però, la pronunciació d'aquest mot és molt difícil (pronúncia no seria correcte, ací).
ortoèpia (tèc.), pronunciació correcta.
articulació, pronunciació d'una lletra.
fonació (tèc.), pronunciació de paraules.
Compareu: aspiracióL'aspiració de la "h".


© Manuel Franquesa