provar

 1. assajar. Assajar una màquina, un remei, un mitjà.
  esprovar, sotmetre una cosa a prova per apreuar-ne la valor.
  experimentar. Un remei que ja ha estat experimentat en animals.
  emprovar, provar un vestit sobre la persona.
  comprovar o verificar
  temptar. Temptar fortuna.
  temptejar, fer provatures abans d'emprendre l'execució d'una cosa.
  posar a prova (la fidelitat, el zel d'algú)
  tastar, provar un aliment o una beguda i, fig., un plaer, una sensació nova, etc.
 2. Provar de reeixir a fer una cosa:
  intentar
  temptar. Temptem una darrera solució.
  assajar de
  tractar de
 3. experimentar.
 4. demostrar.
  (Provar amb el sentit de tastar és barbarisme.)© Manuel Franquesa