pròxim

 1. proper
  vorà o vorer. Una casa vorana. Vorer a un perill.
  veí
  acostat (dit esp. d'un parent)
  propinc, en l'espai o en el temps, però especialment en parentiu.
  avinent (parlant d'un lloc), no apartat.
  circumveí, proper al voltant d'una cosa.
  contigu (→), en contacte, dit esp. d'un edifici o d'un terreny.
  limítrof, prop.
 2. (En el temps, exclusivament)
  proper
  propvinent o proppassat
  vinent o que ve. La setmana vinent. El mes que ve.
  entrant. El mes entrant.
  imminent. La reunió tindrà lloc en una data imminent.



© Manuel Franquesa