punt

 1. (en un cosit)
  passapunt, punt llarg emprat en els traus, en certs brodats, etc.
  girat, cadascun dels punts que formen la rega en una mitja.
  basta o embasta, punt d'embastar.
 2. nus.
 3. orifici.
 4. taca.
 5. Senyal ortogràfic.
  pic. El pic de la "i".
 6. grau.
 7. indret, lloc.
  nus (fig.), el punt principal d'un problema.
  els quatre vents, els quatre punts cardinals. Una casa a quatre vents.
 8. Moment exacte.
  caient. Va arribar al caient de les set, al punt de les set.
 9. Punt culminant:
  pic. Al pic de l'estiu. Al pic de la feina.
  fort. Al fort de l'hivern. Al fort de la discussió.
  fastigi (fig.), punt culminant. Al fastigi del seu poder malèfic.
  vèrtex (fig.). Aquests llibres representen el vèrtex de la seva obra.
  zenit, punt culminant d'una cosa, d'una institució. En el zenit de la seva glòria.
  cim. Ell arribà, de jove, al cim de la glòria.
  pinacle (fig.)
  apogeu (fig.)
 10. estat.
 11. A punt de: Al caire de (tractant-se d'una acció blasmable)
  Estar a punt de: Cuidar (intr.). He caigut i he cuidat rompre'm el braç. Anar a. El cotxe anava a caure. Acabar de, mancar poc per a. Encara no hi som, però ja hi acabem d'arribar. Compareu: leri-leri, a punt d'esdevenir-se, si cau no cau
 12. qüestió.© Manuel Franquesa