quota

contingent
contribució
aportació
participació
derrama
cotització
prorrata
responsió, quota amb què hom contribuïa al tresor d'un orde militar.
escot, part que toca pagar a cadascú en una despesa comuna. Jo ja he pagat el meu escot.


© Manuel Franquesa