rabiós

  1. irat, irascible.
  2. Malalt de ràbia.
    foll (dit només d'una bèstia)
    hidròfob© Manuel Franquesa