rang

classe (o estat) social
grau jeràrquic
condició
posició
categoria. Una persona de la seva categoria no es pot permetre això.
estament
esfera
trast
representació. És un home de representació.


© Manuel Franquesa