raonable

 1. enraonat
  just
  lògic
  sensat
  judiciós
  assenyat
  racional
 2. Dit del preu just, que no és exagerat.
  honest. Un preu honest.
  decent
  moderat
  enraonat
  Antònims: Desraonat o desenraonat.© Manuel Franquesa