regió

 1. país (per ext.)
  contrada
  comarca
  comarcada, comarca gran.
  encontrada
  environada
  conca. La conca de Tremp.
  latitud (hab. en pl.). En aquelles latituds no hi creix la vinya.
  zona
  àrea. Les àrees conreades de Catalunya.
  rodalia. La rodalia de Barcelona. Tren de rodalia.
  localitat, part circumscrita d'una regió.
  litoral, regió de la costa.
  demarcació, regió netament delimitada per la llei o l'ús.
  voltants (→), regió petita. Els voltants d'Olot, la regió que envolta Olot.
 2. Regió del cos: Indret. Sento unes punxades a l'indret del cor.
 3. Fig.
  regne. El regne de la llum, de les tenebres.© Manuel Franquesa