regir

 1. v. tr. → governar.
 2. imperar (sobre algú o alguna cosa)
  comandar
  ésser l'amo de
  dirigir (→)
 3. v. intr. Ésser vigent.
  vigir. Encara vigeix una llei de l'any 1910.
 4. obeir.
 5. funcionar.
 6. obrar.© Manuel Franquesa