regular1

 1. adj.
  normal
  legal (en certs contexts). Un matrimoni legal, per oposició a un matrimoni irregular.
  periòdic, parlant d'esdeveniments, que succeeixen a intervals regulars, iguals o aproximats.
  uniforme
  correcte
  equable
  eurítmic. Tenia el pols perfectament eurítmic, per oposició a arrítmic, irregular.
 2. Ni gran ni petit.
  moderat
  corrent
  comú
  ordinari
  normal
  mitjà
 3. Que en tot moment es capté si fa no fa igual.
  metòdic
  sistemàtic
  ordenat 4. Vegeu també:
  regular2© Manuel Franquesa