respirar

 1. v. intr.
  alenar. El va deixar sense alenar.
  anhelar, respirar amb dificultat, amb respiració curta i ràpida.
  esbufegar o bufegar. El segon s'usa especialment parlant dels bufecs del vent.
  brufolar, fer bufecs.
  ofegar-se (hiperb.), respirar dificultosament.
  ruflar, respirar pel nas. Estava molt refredat i no podia ruflar.
  panteixar, respirar amb fatic.
  bleixar, íd.
  desalenar-se, íd.
 2. Fig. → reposar.
 3. v. tr. → inhalar.
  expirar o exhalar, fer sortir l'aire dels pulmons.© Manuel Franquesa