retard

  1. El fet de retardar-se alguna cosa.
    Compareu: retardament (→), acció de retardar.
  2. Retard mental: Infantilisme.© Manuel Franquesa