robar

prendre. M'han pres la cartera.
desposseir, llevar a algú de la possessió d'una cosa.
despullar (per ext.), íd.
usurpar (un càrrec, un ofici, una dignitat, un domini)
fer córrer (una cosa) (fam.), robar-la.
furtar (→), robar d'amagat, sense violència ni intimidació.
fer córrer l'ungla (fig. i fam.), furtar.
arrambar amb (alguna cosa), robar-la.
polir (a algú una cosa) (fam.), íd.
pispar (fam.), íd.
afaitar (fig.)
mossegar (fam.)
emblar, prendre, robar.
desvalisar, robar a algú les coses que porta.
espoliar, desposseir algú d'allò que li pertany. Hom pot espoliar àdhuc valent-se de la llei.
apoderar-se de (→)
apropiar-se (indegudament) de
arpar (fig.)
pillar, robar violentament una cosa.
pillardejar, pillar habitualment, sovint.
lladrunyar, lladreguejar o lladronejar, íd. Estava desenfeinat i lladrunyava sempre que podia.
extorquir, robar a algú una cosa abusant de la força, del poder, usant d'amenaces, etc.
piratejar, fer el pirata o fig., fer com un pirata.
desfalcar (→), robar fraudulentament uns diners que hom té sota la seva custòdia.
cisar. La minyona solia cisar cada dia que anava al mercat a fer les compres.
saquejar (→), entrar en un lloc i robar tot el que hi ha de valor.
sostreure o sostraure, robar fraudulentament.
depredar, robar amb violència i devastació.
saltejar, robar a una persona sortint-li al camí. El complement és la persona, no la cosa robada.
raptar, robar una persona. Els israelians van raptar Eichmann i el van portar a Israel per jutjar-lo.
explotar (una persona), robar-li, retenint-ho, el que de dret li pertoca pel seu treball.
escamotejar, robar, a algú, una cosa sense que ell se n'adoni.
defraudar, robar amb engany. Ha sabut defraudar els seus creditors.
rampinyar, rapissar o rapejar, furtar coses menudes.
rapinyar, robar violentament.
alleugerir (algú d'una cosa) (euf.), robar-la-hi.
manllevar o emmanllevar, es diu de vegades iròn. per robar.
plagiar (→), robar idees, paraules, etc., d'un autor o d'una obra literària o musical.
atracar, envestir algú per robar-lo. En si, no enclou la idea de robar. El van atracar, però no li van poder prendre res.


© Manuel Franquesa