rossinyol

  1. balquer, ocell també molt cantaire.
  2. clau (f.)© Manuel Franquesa