sexe

  1. hermafroditisme, reunió d'òrgans sexuals de tots dos sexes en un sol individu.
    Compareu: sexualitat: allò que caracteritza el sexe, defeminació: pèrdua de les característiques sexuals en la dona, emasculació, íd. en l'home
  2. Sexe s'usa sovint com a eufemisme dels òrgans sexuals: → genitals.© Manuel Franquesa