simple

 1. senzill
  senar, no doble, no folrat (ant.).
  simplicíssim, superlatiu de simple.
  indivisible, que no té parts.
  incomplex
  broix, sense res més, sol.
  escarit, íd.
  Antònims: Doble. Compost. Múltiple. Dímer: que consta de dues parts.
 2. Exempt de complexitat.
  elemental
  rudimentari
  primitiu
 3. No complicat ni artificiós.
  bonhomiós. El nostre patró és un home molt bonhomiós.
  llis (fig.). És un home llis.
  pla o planer. Té un llenguatge molt planer. Breument i amb paraules planes parlaren d'aquesta ciència (Llull).
  sobri (art, estil)
  elegant (escriptor, estil)
  sever o auster, parlant d'un estil, d'unes línies.
  familiar (estil)
  col·loquial, íd.
  casolà, íd.
 4. A simple vista: A ull nu.© Manuel Franquesa