solter

 1. adj. → sol, solt, aïllat.
 2. Esp., que no ha contret matrimoni.
  fadrí (usat adjectivament). Tan vell, i encara és fadrí.
  celibatari (m. i f.). També s'usa adjectivament. Un home celibatari no pot parlar, amb coneixement de causa, del matrimoni.
  lliure. Un home, una dona, lliure, no casat.
  conco (m.) i conca (f.), fadrí i fadrina vells.
  matxutxo (dial.), íd.
  vellard (adj. i m. i f.), persona fadrina a qui ha passat el temps de casar-se.
  renoc (adj., fig.), dit d'un fadrí vell. Un oncle renoc. També s'usa substantivat. A can Bruguera sempre hi ha renocs.
  Compareu: misògam (adj.): que odia el matrimoni.© Manuel Franquesa