sorprendre

 1. atrapar (→). El vaig atrapar en una mentida. Abans d'arribar a casa, ens atrapà la tempesta.
  agafar. El va agafar el xàfec abans d'arribar a casa.
  sobtar. La mort el va sobtar quan acabava la carrera.
  posar (algú) en evidència, descobrir davant d'altri quelcom que hom tenia amagat.
 2. veure.
 3. Fig. Colpir l'ànima d'algú, una cosa inesperada, absurda o incomprensible, bona o dolenta.
  estranyar (→)
  xocar. Em xoca que ell, sabent que ella és aquí, no comparegui.
  fer sensació (a algú, una persona o una cosa)
  deixar parat
  petrificar (fig.) o deixar de pedra
  caure (una cosa) com una bomba. La notícia va caure com una bomba.
  consternar
  desconcertar
  esbalair
  fer caure de cul (fig. i fam.)
 4. (sorprendre's pron.)
  restar de pedra
  restar atònit
  quedar-se verd, sorprendre's desagradablement.
  restar mort (fig.), sorprendre's extraordinàriament i desagradable.© Manuel Franquesa