sorprès

admirat (→)
meravellat
petrificat
estupefacte
atordit (com si li haguessin donat un cop de maça al cap)
fer uns ulls com unes taronges
restar veient visions
restar amb un pam de nas


© Manuel Franquesa