taciturn

callat. És un noi molt callat: no parla mai si no li pregunten res.
callantívol
retret
mújol
malmirrós
sorrut o sornut
saturn
de poques paraules
silenciós
ésser un mussol, es diu d'un que a penes parla.
motxo
Antònims: Garlaire. Jovial. Parlador.


© Manuel Franquesa