tarda

 1. sesta, primera hora de la tarda.
  el sol post o el sol colgat, immediatament després de pondre's el sol.
  horabaixa
  capvespre
  vesprada, últimes hores de la tarda. A València, vesprada és sinònim de tarda, i hom diu bona vesprada en comptes de bona tarda com a fórmula de salutació. (→ salutació).
 2. De la tarda: Postmeridià.
 3. tardança.© Manuel Franquesa