telefonar

trucar. Truca-li de seguida.
fer un truc. Després, fes-li un truc.


© Manuel Franquesa