trencar

 1. rompre
  petar. Li va petar un braç (fam.)
  fracturar, es diu esp. d'un os.
  trossejar (→)
  esbocinar (→)
  esmicolar (→)
  esdernegar o fer dernes, trencar una cosa, esp. de terrissa.
  estronyar, trencar un tronc, branca, canya, etc.
  esbardellar, trencar amb violència una cosa.
  escantellar o descantellar, trencar cantells d'una cosa.
  esvorellar, trencar la vora (d'un objecte).
  escantonar, íd.
  esvinçar, trencar incompletament, desballestar, desllorigar.
  esvorancar o esbornagar, trencar una cosa fent-hi un esvoranc.
  badar (tr.), produir una fenedura. Li va badar el cap d'una pedrada.
  esquerdar (→)
  esbotzar (→), trencar una cosa exercint una pressió sobre d'ella.
  esclafar (→)
  esclofollar. Esclofollar ametlles.
  camatrencar, trencar les cames d'un animal.
  escuixar o escuixolar, trencar una cuixa o les cuixes.
  desbrocar (→), trencar el broc.
  esberlar (→), trencar en el sentit de les fibres. Esberlar llenya.
  esventrar, trencar completament un atuell, un mur, etc.
  espuntar o despuntar, trencar la punta d'una cosa.
  fer peces (una cosa)
  Compareu: consentir una cosa
 2. Trencar la terra: → rompre.
 3. (trencar-se pron.)
  rompre (intr.). Les ones rompien contra les roques.
  escarxar-se, fer-se miques, una cosa, en topar violentament contra una altra.
  colltrencar-se, trencar-se, una cosa, pel coll. L'ampolla del vi ha caigut i s'ha colltrencat.
  esmorrar-se, trencar-se els nas, en una caiguda.
  rebentar (intr.)
  esclatar. Tant inflaren el bot, que esclatà.
 4. herniar-se
 5. v. intr. → girar (intr.).© Manuel Franquesa