tret

 1. tir Compareu: git o get (obs.)
  descàrrega (→), tret d'una arma de foc, o de moltes, simultànies.
  Compareu: escopetada, trabucada, canonada, morterada, mosquetada
 2. distància.
  tirada. D'aquí al molí hi ha una bona tirada.
 3. faccions.
 4. característica (f.).
  pinzellada (fig.), expressió d'un tret característic.
  qualitat (o propietat) específica© Manuel Franquesa