tret de

prep.
a excepció de. → excepció.


© Manuel Franquesa