triangular

trígon
triquetre, que té tres angles aguts.
trilateral, que té tres costats, com un triangle.


© Manuel Franquesa