triar

 1. retriar, tornar a triar. Aquests taps s'han de retriar.
  sortejar, triar en sorts o classes una mercaderia.
  destriar, separar una cosa que està barrejada o confosa amb altres.
  desmesclar, íd.
  classejar, triar fent classes (de taps, de fruites, etc.) Compareu: classificar
  seleccionar
  garbellar (fig.). Ell sempre barreja mentides amb veritats: cal garbellar bé el que diu.
 2. escollir.
  florejar (v. intr.), triar la flor, la part millor d'una cosa.© Manuel Franquesa